Alle 14 Twentse gemeenten steunen Twents Fonds voor Vakmanschap

Centrumgemeente Enschede verzorgt de backofficetaken

Namens de 14 Twentse gemeenten is Jojan de Boer projectmanager voor het Twents Fonds voor Vakmanschap. Vol enthousiasme begint hij te vertellen over het Fonds, nut en noodzaak, wat het al heeft opgeleverd en welke rol hij daarin speelt.

Jojan is vanaf de oprichting al betrokken bij het Fonds: “Enschede is centrumgemeente voor Werk en Inkomen en omdat ik in Enschede werk als adviseur subsidies en contracten, past dat perfect. Ik vind het fantastisch dat we met dit fonds bijdragen aan het werkgeluk van mensen op de arbeidsmarkt. Met de juiste opleiding kunnen ze daar de rest van hun loopbaan profijt van hebben.”

Enschede stond garant bij de start
Toen het fonds op 1 januari 2019 van start ging, was het benodigde geld wel aangevraagd bij de Regio Twente en de provincie Overijssel, maar er was nog geen cent binnen. Alle 14 Twentse gemeenten deden mee en Enschede was als centrumgemeente kartrekker. Toenmalig wethouder Patrick Welman drong eropaan vooral wél van start te gaan. Enschede zou garant staan. Hierdoor kon al op 30 januari 2019 tijdens het openingsevenement aan de eerste 10 kandidaten een scholingscheque worden aangeboden.

Aftrap campagne iKBiNDR door Wethouder Kampman
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2019 werd Wethouder Arjan Kampman in Enschede verantwoordelijk voor onder andere arbeidsmarktbeleid, beroepsgerichte scholing en arbeidsparticipatie, re-integratie. Hij benoemde het Twents Fonds voor Vakmanschap tot 1 van de 7 prioriteiten in die eerste periode dat hij wethouder was. Hij zat tijdens de start van de campagne iKBiNDR in Hengelo op 1 oktober 2019 aan het stuur van de campagnecamper die uit een vrachtwagen van Brünen kwam.

Subsidieverordening en samenwerkingsovereenkomst
Gemeente Enschede heeft namens de 14 gemeenten een subsidieverordening opgesteld en door de Gemeenteraad laten vaststellen. Daaraan moet een aanvraag en het hele vervolgtraject van een kandidaat voldoen. Jojan: “Bovendien hebben we een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en gesloten met alle betrokken partijen, waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid is vastgelegd.”

Opleidingen innovatieve techniek en innovatieve zorg
Elke inwoner in Twente kan zich via de website aanmelden voor een scholingscheque. Een loopbaangesprek met een loopbaanadviseur van Leerwerkloket Twente of het Loopbaanstation is onderdeel van de procedure. Ze toetsen de aanmelding op alle criteria en stellen samen met kandidaat de aanvraag op en stuurt deze in naar gemeente Enschede. Jojan beoordeelt dan of de kandidaat aan de opgestelde criteria voor een scholingscheque voldoet. Dan krijgt de kandidaat de scholingscheque en kan zelf een (erkende) opleiding kiezen en zo snel mogelijk starten. De opleider kan vervolgens zijn factuur naar gemeente Enschede sturen. Jojan: “door deze werkwijze kunnen we zowel de kandidaat als zijn eventuele werkgever ontzorgen. De gemeente verzorgt de financiële verantwoording.” Tweederde van de beschikbare subsidies moeten worden besteed aan innovatieve techniek en innovatieve zorg. Dat wil het fonds stimuleren.

Prima samenwerking met mooie resultaten
Jojan heeft vanuit zijn backofficerol weinig contact met de kandidaten, maar toch heeft hij wel eens reacties ontvangen. Eén reactie is hem echt bijgebleven: “Jullie hebben me geholpen mijn leven weer op de rit te krijgen. Ik was alcoholist en mede door de financiële steun heb ik een opleiding kunnen volgen en heb ik nu een baan!”

Het Twents Fonds voor Vakmanschap is een prachtige samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden en heeft al ruim 3.000 scholingscheques uitgedeeld. De huidige subsidieverordening loopt tot 2026 en is in de afgelopen jaren al een paar keer geactualiseerd. Jojan: “We hopen deze te kunnen verlengen zolang het fonds goede resultaten blijft opleveren en daarmee ‘Een leven lang leren’ mogelijk maakt voor iedereen.”

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt. Zo kunnen we steeds verbeteren.