In gesprek met Juliette Pluym, Personeel & Organisatie Tijhof Autotransportsystemen B.V.

Binden en Boeien. Dat zijn de twee vertrekpunten binnen Tijhof Autotransportsystemen als het gaat om Leven Lang Ontwikkelen. De arbeidsmarkt is tegenwoordig meer complex en het is voor veel bedrijven een uitdaging om goede mensen te vinden of te behouden. Er zijn te weinig ‘doeners’. We zijn proactief bezig met het benaderen van scholieren en studenten met interesse in techniek want nieuwe aanwas is hard nodig, zeker als een deel van de ervaren oude garde de aankomende jaren ook gaat uitstromen.

Scholing is een belangrijk onderdeel om voorbereid te zijn op die toekomst en daarom is het noodzakelijk dat hier tools voor zijn en dat er aandacht voor is. Door te investeren in Leven Lang Ontwikkelen bind je als werkgever huidige en toekomstige werknemers aan je en blijft het werk je medewerkers boeien. Daarbij hebben de jongens in ons bedrijf door scholing niet alleen meer kennis, ze vinden het zelf ook leuk om zich te blijven ontwikkelen en nieuwe dingen bij te leren. Het plezier in het werk neemt daardoor ook toe. En dat is zeker zo belangrijk.

Wij leveren maatwerk, dus het is belangrijk dat iedereen over goede (materiaal)kennis beschikt en dit op de juiste wijze weet toe te passen. Door medewerkers bij te scholen, kunnen mensen die hier al langer werken blijven groeien en meebewegen met alle ontwikkelingen in ons vakgebied. Daarnaast besteden we veel aandacht aan duurzame inzetbaarheid gezien het fysieke aspect van het werk en onderzoeken we regelmatig of er ook andere manieren zijn waarop we kunnen werken. Door dingen aan te passen, het werk interessant en passend te houden, weten we werknemers ook te behouden.

Verder proberen we anders naar de arbeidsmarkt te kijken en scholing bijvoorbeeld in te zetten om nieuwe instroom te genereren. De meest voorkomende opleidingen die nodig zijn om bij ons te werken zijn de opleiding tot constructiebankwerker, Lasser (MIG/MAG), Mechatronica en Werktuigbouw MBO niveau 4. Stagiaires of studenten die een BBL-traject volgen en bij ons een leerwerkplek hebben vanuit deze opleidingen, kunnen aansluitend op hun scholing vaak blijven werken binnen Tijhof Autotransportsystemen. Ook bieden we werkervaringsplekken. Het is wel belangrijk dat nieuwe medewerkers uit de zij-instroom, die interesse hebben in dit vak, technische affiniteit en inzicht hebben. En het is helemaal erg handig als je bijvoorbeeld al kunt lassen. De rest leren we iedereen hier graag in combinatie met scholing.

Recent hebben enkele medewerkers een diploma  MIG/MAG 1 gehaald en 1 collega MAG 2 via Lastechniek Oost. Een dergelijke opleiding sluit heel goed aan bij het werk dat ze doen. Niet alleen hebben ze hiermee hun kennis bijgespijkerd en een ander niveau behaald, het heeft hen, maar ook ons als werkgever, een goed gevoel gegeven. Ze zijn trots op zichzelf en wij op hen! Dat dragen we ook uit naar onze klanten. Rik, heeft deze opleiding zelfs afgesloten met een 9 voor zijn theorie! Zijn verhaal lees je hier.

Wij blijven Leven Lang Ontwikkelen stimuleren! Belangrijk voor ons als werkgever, maar ook voor de arbeidsmarkt in de regio.