In gesprek met Yvonne Versteeg, Manager Zwembad Het Sportpark.

Twents Fonds voor Vakmanschap kwam op ons pad, doordat de opleidingscommissie van stichting Zwembaden Oost Nederland, bezig wilde met het stimuleren van scholing en kennisuitwisseling door collega’s onderling. Omdat alle aangesloten zwembaden, gesubsidieerde instellingen zijn, is er niet heel veel budget voor scholing. Met het inzetten van de scholingscheque en de 50% bijdrage vanuit werkgever, kunnen nu meer mensen tegelijk zich ontwikkelen met het budget dat we hiervoor hebben.

Voor organisaties zoals dit en ook gezien de huidige arbeidsmarkt zijn dergelijke regionale initiatieven ook beslist nodig. Zeker gezien alle nieuwe technologische ontwikkelingen en de vele veranderingen, zoals in onze branche vaak voortkomen vanuit aanpassingen in de verschillende wetgeving. De wetgeving verandert voortdurend en daar moeten wij in meebewegen door in te zetten op deskundigheidsbevordering.

Een zweminstructeur heeft een diploma zweminstructeur nodig en daarnaast een aantal verplichte certificaten zoals EHBO, reanimatie en zwemmend redden voor zwembaden. Daarnaast moeten we steeds sneller inspelen op de vraag uit de markt als het gaat om het aanbod voor onze gasten. De gast verwacht veel afwisseling, dus je moet als zwembad bijblijven en je docenten voortdurend bijscholen. Denk bijvoorbeeld aan cursussen Ouder en Kind zwemmen of alle verschillende opleidingen op het gebied van Aquasport.

Door te investeren in scholing, blijven we onze medewerkers ook binden en boeien. Daarnaast kunnen we met scholing nieuwe mensen binnenhalen op vacatures en ze door middel van opleiding klaarstomen voor een functie binnen het zwembad. We zijn momenteel bezig om het opleidingsaanbod te actualiseren. Zodat we de werknemers steeds meer kunnen bieden. Het uitgangspunt is om bezig te zijn met Leven Lang Ontwikkelen, samen met de medewerkers, om iemand op een goede manier op de juiste plek aan het werk te laten zijn. We bieden maatwerk richting de werknemer en dat is niet altijd gericht op het zwembad en een toekomst daar, maar soms ook gericht op omscholing voor een werknemer om iets anders te gaan doen. Soms is de stap naar een andere functie of branche voor iemand de juiste stap.

De eerste medewerkers zijn inmiddels al begonnen en sommigen hebben hun opleiding ook al afgerond, zoals Michel. Hij is medewerker Technische Dienst en heeft zoals hij zelf zegt niet alleen meer kennis, maar ook meer plezier gekregen in zijn werk. Daar doen we het voor!

De drempel om naar school te gaan wordt lager doordat we er samen over praten en met het budget dat er nu ligt kunnen we ook meer mensen stimuleren in zichzelf te investeren. Bij de medewerkers moet het nog meer gaan leven. Maar dat komt zeker. De aangesloten zwembaden zijn goed op de hoogte van het traject dat we aan zijn gegaan samen en staan open om meer mensen te gaan scholen.

Een Leven Lang Ontwikkelen voor een Leven Lang Zwemmen!

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt. Zo kunnen we steeds verbeteren.