In gesprek met productieassistent Auke Jelle van EuroMouldings

Via verschillende kanalen, het ROC van Twente, Endoor, IKT en Twente Board, vernamen wij als werkgever van het bestaan van Twents Fonds voor Vakmanschap en de missie om Leven Lang Ontwikkelen in Twente te stimuleren. Een initiatief dat wij erg interessant vinden, omdat wij Leven Lang Ontwikkelen al belangrijk vonden en het voor de toekomst ook heel belangrijk blijft.

Het is goed en gezond dat de mogelijkheid bestaat voor inwoners van Twente, om zichzelf uit te dagen en zich te ontwikkelen, maar ook om als werkgever hieraan bij te dragen. In de basis is dit voor alle bedrijven wenselijk, want je krijgt een beter kennisniveau bij je medewerkers en het scholingsniveau in je bedrijf gaat omhoog. Dat is al winst. Ook helpt Leven Lang Ontwikkelen om werknemers te binden doordat ze met scholing een nieuwe uitdaging krijgen. Daarmee behoud je het talent voor de regio.

Wij produceren 24/7 kunststofverpakkingen en zijn altijd al bezig met opleiden en ontwikkelen. Bij vacatures kijken we natuurlijk naar het CV, maar het belangrijkste is de persoon met wie we spreken en de interesse in hetgeen we produceren. Het merendeel van onze werknemers hebben ervaring met productiewerk of hebben een achtergrond op het gebied van hydrauliek, pneumatiek, autotechniek of mechatronika. Daarnaast nemen we ook mensen aan, die geen productie-ervaring of technische opleiding hebben, maar die wel heel handig zijn en enig technisch inzicht hebben. Het productieproces bij EuroMouldings is namelijk echt een ervaringsvak, dat je vooral op de werkvloer leert. Vakinhoudelijk betekent dit dat je ‘fingerspitzengefühl’ moet hebben, naast inzicht en kennis. Het duurt even voordat je de techniek in de vingers hebt en je weet hoe je het proces beïnvloedt, alvorens je een goede fles of jerrycan kunt produceren.

Scholing is ook een belangrijk onderdeel om deze kennis en kunde verder te ontwikkelen. We kregen vaak te horen van medewerkers die daarmee bezig waren, dat de algemene operator opleiding niet helemaal aansloot. Ook kostte bepaalde theorie en rekenwerk dat niet gebruikt wordt in de praktijk, veel moeite. Doordat we nu een, op de kennis die in de praktijk nodig is, aangepaste en erkende opleiding kunnen inzetten via het ROC van Twente, kunnen medewerkers die zich willen scholen een erkend certificaat Operator A behalen.

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers met meer plezier hun werk doen. Dat hopen wij dan ook te bereiken door in te zetten op scholing. Het werk wordt gelijk leuker doordat men naar school gaat horen we op de werkvloer en het zorgt er ook nog eens voor dat andere medewerkers worden ontlast. Neem bijvoorbeeld de les over pneumatiek. Over lucht en bewegende onderdelen. Dat ziet men in de praktijk dagelijks, maar als een medewerker begrijpt waar de lucht vandaan komt en hoe het geregeld is, dan kunnen ze makkelijker een probleem analyseren, indien er wat misgaat. Ze kunnen veel gerichter dingen uitleggen en toepassen. Bovendien gaan ze op een andere manier het gesprek aan met elkaar en in het team. Allemaal mooie resultaten van scholing.

Uiteindelijk is de belangrijkste reden om te investeren in Leven Lang Ontwikkelen, dat je mensen stimuleert in de persoonlijke ontwikkeling. Als je daar als bedrijf de vruchten van plukt is dat geweldig mooi, maar vooral dat je iemand verder kunt helpen in zijn/haar ontwikkeling is waardevol. In de arbeidsmarkt van vandaag, hebben we het liefst werknemers zoals onze medewerker Michel, die 20-30 jaar blijven en die nu dus de opleiding volgt. Maar scholing kan ook zorgen voor nieuwe instroom of doorstroom.

De mogelijkheid dat je via Twents Fonds voor Vakmanschap een opleiding kunt doen en daarmee aan het werk kunt bij bedrijven die samen met het fonds hierin investeren, is daarom een goede ontwikkeling. Mensen die nu om wat voor reden thuis zitten en die wel interesse hebben om te werken, die kunnen door scholing wel weer uit zo’n situatie te komen. Hetzelfde geldt voor mensen die iets anders willen doen, dan waar ze ooit mee zijn begonnen en die door scholing werk vinden in branches waar tekorten zijn.

Scholing versterkt en hoort voor ons vanzelfsprekend bij goed werkgeverschap. Het is belangrijk om hierin te blijven investeren. Twente is een mooie regio, met meer dan voldoende mogelijkheden en er is werk genoeg. Door samen bij te dragen aan Leven Lang Ontwikkelen, behouden we dat talent voor de regio.