In gesprek met Erik Woolderik

Als Twentsche Foodhal hebben we de ambitie maatschappelijk te ondernemen. Daar moet je als werkgever wat voor willen doen en hierin willen investeren. Wij vinden Leven Lang Ontwikkelen dan ook belangrijk. Niet alleen gezien de tekorten aan geschoold keukenpersoneel in onze branche, maar ook om elk talent een kans te geven.

Zowel de arbeidsmarkt, maar ook de wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Technieken wijzigen, machines kunnen steeds meer. Het werk in de keuken wordt daardoor enerzijds soms makkelijker, maar het zicht op het proces hebben en het snel onder druk kunnen werken blijft. Ook hebben we te maken met een ander type bezoeker. Bestellingen moeten sneller op tafel komen en er wordt meer van het personeel gevraagd als het gaat om het inspelen op de wensen van de consument.

Wij bereiden onze gerechten heel ambachtelijk en maken alles vers. Daardoor zijn we minder afhankelijk van toeleveranciers en werken we bijvoorbeeld meer met seizoensgebonden producten. Dat vraagt wat van het vak en de mensen in de keuken om daar flexibel in te zijn en producten die in het ene seizoen voorhanden zijn, in het andere seizoen in te ruilen voor andere ingrediënten.

Investeren in scholing vinden wij belangrijk. Je bent 100% een werkgever met toegevoegde waarde, als je investeert in je menselijk kapitaal. Wij merken dat medewerkers door scholing, inhoudelijk meer aan kunnen, zekerder zijn van zichzelf, meer verantwoordelijkheden nemen en ze pakken meer dingen op. Maar ook voor de medewerkers zelf is het goed om de ruimte te krijgen om te ontwikkelen, te experimenteren en met elkaar een positieve leeromgeving te hebben, waar we samen (van) leren.

Voor ons betekent een duurzaam ondernemer en een toegevoegde waarde willen zijn, ook investeren in het opzetten van een verkorte horecaopleiding, waarmee zij-instromers en werkzoekenden, snel aan het werk kunnen in een keuken bij ons of collega horeca ondernemers. Maar ook een plek waar medewerkers, die al in de keuken werken terecht kunnen als ze nog geen diploma hebben.

Voordat we deze gedachte hebben omgezet in een daadwerkelijke opleiding, zijn we eerst in gesprek gegaan met Leerwerkloket Twente, het Werkplein en andere partijen. Enerzijds om regionaal draagvlak te vinden voor het initiatief, anderzijds om uiteraard zorg te dragen voor kwaliteit en een gecertificeerde, erkende opleiding.

Met dit scholingsaanbod investeren we in de hele horecabranche. Naast de theorie, lopen alle leerlingen stage en dit doen ze bij verschillende keukens in de regio. Vaak kunnen ze na afronding van de opleiding en stage blijven en op deze wijze vullen we dus ook vacatures in. We hebben op dit moment, met name mensen in de opleiding die uit een uitkeringssituatie komen en een aantal zij-instromers van horeca collega’s. Daarnaast ook een paar leerplicht leerlingen die zijn uitgevallen en die via deze opleiding nu toch een diploma halen.

Het is fantastisch om met talentontwikkeling bezig te zijn. Mooi en dankbaar, dat je deze mensen daarna met plezier aan het werk ziet gaan, omdat ze weer een toekomst hebben. Door de contacten met Ellen Alberink, kwamen we in aanraking met IKBINDR door Twents Fonds voor Vakmanschap. Natuurlijk zijn wij ambassadeur geworden. Via IKBINDR is Dian bij ons terecht gekomen en werkt zij nu bij ons als kok. Haar verhaal lees je hier

IKBINDR is een enorme stimulans voor werkgevers om te investeren in mensen. Niet alleen vanwege de bijdrage in de scholingskosten, maar ook door het aanjagen van scholing, de voorbeelden van Leven Lang Ontwikkelen en het adviseren. Dit helpt ondernemers enorm. Hierdoor zien steeds meer ondernemers hopelijk ook het nut van investeren in je mensen in. Ik zie graag een toekomst, waarin deze stimulans niet meer nodig is en dat we als werkgevers het vanzelfsprekend vinden om dit pad te bewandelen en daar ook daadwerkelijk aandacht voor hebben.

Voor de arbeidsmarktregio is het uiteraard prettig dat er medegefinancierd wordt, zo kunnen we sneller opleiden en vacatures beter invullen. Hiermee dragen we samen bij aan minder mensen met een uitkering, maar dragen we vooral bij aan meer geluk en meer vertrouwen bij de deelnemers, die allen na de opleiding een baan vinden, die past bij de wijze waarop ze het beste functioneren. Zelfstandig in een open keuken of werkend onder een chef-kok. Niet alleen hier bij de Twentsche Foodhal maar overal in de regio. Daar doen we het voor!

Wij maken gebruik van cookies

Cookies helpen ons begrijpen hoe je de website gebruikt. Zo kunnen we steeds verbeteren.