In gesprek met Coöperatie Loopbaanstation en de samenwerking met Twents Fonds voor Vakmanschap.

De samenwerking tussen Twents Fonds voor Vakmanschap en het Loopbaanstation is een prachtig voorbeeld van een publiek-private samenwerking. Het Loopbaanstation werkt voor Twents Fonds voor Vakmanschap. Zij helpt en ondersteunt aanvragers van de scholingscheque, met het formuleren van hun ontwikkel- en opleidingsvraag en regelt de toekenning van de financiering. Het Loopbaanstation, een coöperatie/netwerkgroep, opgericht in 2017, werkt met enthousiaste en ervaren Life&Loopbaancoaches die een bedrijfsmatige- en HR achtergrond hebben. We willen in contact met ons netwerk op een menselijke manier met medewerkers omgaan. Hoe? Door te zoeken naar creatieve oplossingen, win-win voor werknemers en werkgevers en door compacte coach- en ontwikkeltrajecten. Bijvoorbeeld door een uitgevallen vrachtwagenchauffeur met rugklachten, met toevallig een leuke elektrotechnische hobby, te begeleiden naar een baan en opleiding als elektromonteur. We werken zonder winstoogmerk, zijn laagdrempelig en toegankelijk. We schakelen snel, op maat, met korte wachttijden en je ontvangt geen vette rekeningen. Aangesloten werkgevers noemen ons betrouwbaar, onafhankelijk en transparant. Naast het coachen hechten we veel waarde aan de wederkerigheid; de afspraak om in een warm netwerk iets voor elkaar over te hebben en samen te werken aan oplossingen voor personele vraagstukken. Zakelijk, met oog voor de mens.

‘Werkgevers komen graag bij ons terug, want ze weten dat het Loopbaanstation oprechte aandacht heeft voor de medewerker als individu, met zijn werk gerelateerde- en persoonlijke vraagstukken’ zegt Frans Schuitemaker, directeur van het Loopbaanstation. “Dat is niet alleen de kracht van onze coaches, ik ben ervan overtuigd dat dit ook de kern is. Als een medewerker zich gezien voelt, als mens en als werknemer, heeft dit een directe link met werkgeluk.” Het Loopbaanstation kan door de persoonlijke, no nonsens en tegelijkertijd oprechte benadering de werknemer en werkgever op maat ondersteunen. En zo de verbinding tussen werkgever en werknemer versterken.

Dit jaar organiseert het Loopbaanstation een in nauwe samenwerking met o.a. VNO-NCW het event ‘Baan zoekt Jou’, een loopbaan-ervaar-dag waar bedrijven de mogelijkheid krijgen om gemotiveerde medewerkers te laten ervaren wat een baan bij hen inhoudt. Daarvoor kunnen zij met een begeleider een dag in het bedrijf aan de slag. Iedere geïnteresseerde medewerker, werkende, niet werkende, uitkeringsgerechtigde, niet uitkeringsgerechtigde kan zich voor deze dag opgeven en hoeft niet per sé aan de functie-eisen te voldoen. Alleen interesse en motivatie is vereist. Als de medewerker en het bedrijf bij elkaar passen gaat het Loopbaanstation aan de slag met een passend Opleiding- Ontwikkeladvies waarmee de medewerker de nieuwe functie goed en met plezier kan invullen. Daarbij wordt uiteraard gekeken naar de financiële mogelijkheden die geboden worden door bijvoorbeeld Twents Fonds voor Vakmanschap en andere publieke instanties.