Samenwerking duurzame inzetbaarheid uitzendkrachten.

Ook uitzendkrachten willen de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen. Deze vaak flexibele schil, is vorig jaar hard getroffen door de Corona crisis. Reden om te onderzoeken hoe wij Leven Lang Ontwikkelen voor deze groep meer bereikbaar en vooral zichtbaar kunnen maken. Samen met uitzendbureau Timing en Stichting Doorzaam, het O&O fonds van de uitzendbranche, hebben we hier door middel van een pilot invulling aan gegeven.

Doorzaam kent twee interventiemogelijkheden om de uitzendkracht in dienst bij een uitzendbureau, te ondersteunen in de eigen ontwikkeling als het gaat om duurzame inzetbaarheid op het gebied van loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid en financiën. Dit zijn:1. De alles in 1

2. Scholingsvoucher
 

Door onze processen op elkaar af te stemmen en de mogelijkheden te combineren, hebben we zes van de tien uitzendkrachten die zich via Timing Uitzendteam hadden aangemeld voor deze pilot verder kunnen helpen op het gebied van scholing. Alle zes zijn ze inmiddels gestart met scholing waarmee zichzelf ontwikkelen en in een duurzame toekomst kunnen investeren. Eén van de kandidaten is Satish. Zijn verhaal lees je hier.

Dat jezelf blijven ontwikkelen belangrijk is, beaamt ook Inge de Haan, projectmanager bij Timing Uitzendteam. ‘Mensen moeten tegenwoordig een heel ander kennisniveau hebben. Dat merk je ook aan de functie-eisen. Wij doen dit door onze uitzendkrachten scholing aan te bieden, onder andere via Good Habitz. Dit zijn online trainingen die iedereen thuis kan doen, wanneer het uitkomt. Daarnaast moeten we er veel meer naar toe, dat we mensen scholen en trainen op de werkplek en in de praktijk. Er zijn meestal genoeg goede mensen te vinden voor veel vacatures, die nu nog niet de kennis hebben die in de markt wel voor deze vacatures gevraagd wordt, maar die prima geschoold kunnen worden. Het gedachtegoed hierover moet anders. Werkgevers moeten bereid zijn bij te dragen in scholing om klaar te zijn voor de toekomst. Als we dit samen oppakken, investeren we op een goede manier in de toekomst. Met ondersteuning van een samenwerking zoals in deze pilot pakt dat ook goed uit.’

Doorzaam heeft speciaal voor 2021, twintig extra scholingsvouchers van € 500,00 beschikbaar gesteld voor uitzendkrachten die zich aanmelden voor een scholingscheque via IKBINDR. Maar ook bij hun intercedent kunnen deze werknemers aangeven dat ze graag in gesprek gaan om te onderzoeken waarmee én hoe ze duurzaam kunnen investeren in de eigen inzetbaarheid.